1162
Nhân vật
86
Sự kiện
3140
Câu đố
1606
Tin tức

Về chúng tôi

Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nổi bật là tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất. Để giữ gìn, phát huy và lan toả tinh thần đó...
 

Xem thêm

Sơ đồ Triều Đại

Lịch sử hiện đại

Pháp thuộc 1887-1945 1945 Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) 1975 1981 1986 1996 1997 2006 2011 2016 2021
Hồng Bàng (2879-258 TCN) Bắc thuộc lần I-Nhà Triệu (204-111 TCN) Hai Bà Trưng (40-43) Bắc thuộc lần II (43–541) Khởi Nghĩa Bà Triệu Nhà Tiền Lý (544-602) và Triệu Việt Vương Bắc thuộc lần III (Nhà Đường) (602–905) Tự chủ (905-938) Nhà Ngô và Loạn Mười hai sứ quân (939-968) Nhà Đinh (968–980) Nhà Tiền Lê (980 – 1009) Nhà Lý (1009 – 1225) Nhà Trần (1225 – 1400) Nhà Hồ (1400 – 1407) Nhà Lê sơ (1428 – 1527) Nhà Mạc (1527 – 1592) Lê Trung Hưng (1533 - 1789) Chúa Trịnh (1545 - 1787) Chúa Nguyễn (1558 - 1802) Nhà Tây Sơn (1778 – 1802) Nhà Nguyễn (1802 – 1945)

Sự kiện lịch sử

Hai Bà Trưng (40-43) 248 Nhà Tiền Lý (544-602) và Triệu Việt Vương Nhà Ngô và Loạn Mười hai sứ quân (939-968) Nhà Lý (1009 – 1225) 1010 Nhà Trần (1225 – 1400) Bắc thuộc lần IV (1407 - 1427) Khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1427) Nhà Lê sơ (1428 – 1527) Nhà Mạc (1527 – 1592) Nhà Tây Sơn (1778 – 1802) 1789 Nhà Nguyễn (1802 – 1945) 1858 1890 1930-1931 1932 1944 1945 Kháng chiến chống Pháp (1945-1954) 1946 1947 1950 Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) 1954 1959-1960 1960 1961 1968 1972 1973 1975 1976 1977 1978 1979 1979 1986 1988 1991 1995 1998 2006 2014 2015 2017
 • Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên)
 • Cuộc khởi nghĩa bà Triệu Thị Trinh năm 248
 • Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh
 • Năm Nhăm Tuất 542, ra đời Nhà nước Vạn Xuân, Triều Lý
 • Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938
 • Trận Bạch Đằng (năm 938)
 • Năm Canh Tuất 1070, xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám
 • Trận Như Nguyệt (năm 1077)
 • Lý Công Uẩn đời đô về thành Đại La
 • Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần III (1287-1288)
 • Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần II (1285)
 • Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần I (1258)
 • Năm Bính Tuất 1226, sự kiện chiếu nhường ngôi, kết thúc Triều đại nhà Lý, lập nên nhà Trần
 • Trận Bạch Đằng (năm 1288)
 • Trận Đông Bộ Đầu (năm 1258)
 • Năm Mậu Tuất 1418, Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
 • Trận Chi Lăng – Xương Giang (năm 1427)
 • Nguyễn Trãi thay mặt vua viết “Bình Ngô đại cáo”, một bản tuyên ngôn độc lập của nước ta
 • Chiến tranh Nam - Bắc Triều
 • Trận Ngọc Hồi – Đống Đa (năm 1789)
 • Trận Rạch Gầm – Xoài Mút (năm 1785)
 • 1789, Nguyễn Huệ chỉ huy quân đại quân đánh tan quân Thanh ở Ngọc Hồi, Đống Đa.
 • Năm Canh Tuất 1802, vua Nguyễn Ánh lên ngôi
 • Cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp đầu tiên của quân và dân ta ở mặt trận Đà Nẵng năm 1858
 • Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập năm 1944
 • Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12
 • Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam
 • Bảo Đại thoái vị
 • Quân Pháp nổ súng tại Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần 2
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
 • Ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/07/1954
 • Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
 • Chiến dịch Thượng Lào xuân – hè năm 1953
 • Chiến dịch Tây Bắc thu – đông năm 1952
 • Chiến dịch Hòa Bình đông – xuân 1951 – 1952
 • Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951)
 • Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950
 • Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947
 • Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
 • Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ (19/12/1946)
 • Ký kết Tạm ước 14/09/1946
 • Ký kết Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946
 • Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trở lại ở Nam Bộ cuối năm 1945
 • Giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính
 • Giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Việt Nam Công an vụ
 • Xây dựng chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
 • Năm Bính Tuất 1946, Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
 • Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947
 • Chiến dịch Biên giới Thu Đông (1950)
 • Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
 • Chiến dịch Hồ Chí Minh (năm 1975)
 • Chiến thắng Điện Biên Phủ
 • Hiệp định Genève, Pháp rút quân khỏi Việt Nam và đất nước bị chia cắt
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954)
 • Giải phóng thủ đô
 • Phong trào Đồng khởi
 • Thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
 • Thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam
 • Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
 • Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
 • Trận Điện Biên Phủ trên không (năm 1972)
 • Hiệp định Paris, Mỹ rút quân khỏi Việt Nam
 • Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
 • Thống nhất đất nước, đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Gia nhập Liên Hợp Quốc
 • Chiến tranh biên giới Tây Nam (Quân Pôn Pốt mở các cuộc tiến công quy mô lớn sang lãnh thổ Việt Nam)
 • Chiến tranh biên giới Tây Nam
 • Chiến tranh biên giới 1979
 • Chiến tranh biên giới phía Bắc
 • Chiến tranh biên giới Tây Nam(đập tan bộ máy thống trị của tập đoàn phản động Pôn Pốt từ trung ương đến cơ sở)
 • Nghị Quyết về Đổi mới của Đảng về cuộc sống
 • Xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa 1988
 • Bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc
 • Gia nhập ASEAN
 • Bình thường hoá quan hệ Việt Mỹ
 • Gia nhập APEC
 • Gia nhập WTO
 • Vụ Hạ Giàn Khoan Hải Dương 981
 • Thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)
 • Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) ký tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại
 • Hội Nghị APEC

Nhân vật lịch sử

 • An Toàn hoàng hậu

 • An Tư công chúa

 • Âu Cơ

 • Bá Đa Lộc

 • Bá Đa Lộc

 • Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân

 • Bạch Đầu Đế

 • Bạch Liêu

 • Bạch Ngọc hoàng hậu

 • Bánh Văn Trân

 • Bảo Đại

 • Bảo Từ hoàng hậu

 • Bát Nạn

 • Bế Văn Cắm

 • Bế Văn Đàn

 • Bế Văn Thành

 • Bùi Anh Tuấn

 • Bùi Bằng Đoàn

 • Bùi Cầm Hổ

 • Bùi Đắc Tuyên

 • Bùi Đình Cư

 • Bùi Hồng Minh

 • Bùi Mộng Điệp

 • Bùi Ngọc Dương

 • Bùi Quang Thuận

 • Bùi Quốc Hưng

 • Bùi Quốc Khái

 • Bùi Thanh Hường

 • Bùi Thanh Sơn

 • Bùi Thị Cúc

 • Bùi Thị Xuân

 • Bùi Thiện Ngộ

 • Bùi Tuấn ANH

 • Bùi Văn Ga

 • Cẩm Giang vương Lê Sùng

 • Cảm Thánh phu nhân

 • Cảnh Thịnh hoàng đế Nguyễn Quang Toản

 • Cao Anh Tuấn

 • Cao Bá Quát

 • Cao Chính Bình

 • Cao Đức Phát

 • Cao Lỗ

 • Cao Lương Bằng

 • Cao Mang

 • Cao Sơn

 • Cao Thắng

 • Cao Xuân Dục

 • Charles Rigault de Genouilly

 • Chế Bồng Nga

 • Chế Mân

 • Chế Thắng phu nhân

 • Chiêu Chinh công chúa

 • Chiêu Hoa công chúa

 • Chiêu Linh hoàng hậu

 • Chiêu Nhân Hoàng Thái hậu

 • Chiêu Thánh hoàng hậu

 • Chiêu Từ hoàng thái hậu

 • Chính phi Ngọc Vinh

 • Chử Đồng Tử

 • Chu Văn An

 • Chu Văn Khâm

 • Chu Văn Mẫn

 • Chu Văn Mùi

 • Chu Văn Mùi

 • Chu Văn Tấn

 • Công nữ Ngọc Tú

 • Cù Chính Lan

 • Cung phi Dương Thị Ngọc Hoan

 • Cung phi Nguyễn Thị Ngọc Tấn

 • Cung Thận Đức phi Lê Ngọc Bình

 • Dã Tượng

 • Đại Hành

 • Đàm Thận Huy

 • Đàm Văn Ngụy

 • Đặng Công Chất

 • Đặng Đình Hồ

 • Đặng Đình Hồ

 • Đặng Đức phi

 • Đặng Đức Song

 • Đặng Hoàng An

 • Đặng Huấn

 • Đặng Ma La

 • Đặng Mậu Lân

 • Đặng Quang Cầm

 • Đặng Tất

 • Đặng Thai Mai

 • Đặng Thái Thân

 • Đặng Thị Thố

 • Đặng Thùy Trâm

 • Đặng Tiến Đông

 • Đặng Trần Đức

 • Đặng Trần Thường

 • Đặng Việt Châu

 • Đặng Vũ Chư

 • Đào Cam Mộc

 • Đào Cam Mộc

 • Đào Duy Từ

 • Đào Lang Vương - Lý Thiên Bảo

 • Đào Ngọc Dung

 • Đào Sư Tích

 • Đào Tiêu

 • Đào Trọng Kim

 • Đào Văn Việt

 • Đế Lai

 • Đế Minh

 • Đế Trực (Đế Nghi)

 • Diệp Văn Cương

 • Điếu Văn Cải

 • Đinh Công Tráng